OCSG

Inspraak op school en op niveau van de scholengemeenschap is belangrijk. Door onderwijsmensen de kans te geven om mee te denken over belangrijke besluitvormingen die het personeel aangaan, bereiken scholen de beste leeromgeving. ‘Samen school maken’ in een open klimaat met wederzijds respect en vertrouwen is iets waar scholen, leerkrachten en kinderen beter van worden.

LOC

Voor de scholen is die mogelijkheid tot overleg ingeschreven in het Vlaams decreet en in de federale wet via het LOC-decreet (LOC=Lokaal Onderhandelingscomité). Een LOC is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de inrichtende macht en het personeel. In het LOC wordt het personeel vertegenwoordigd door een vakbondsafgevaardigde en/of personeelsvertegenwoordiger, verkozen door een meerderheid van collega’s.  Hij/zij krijgt zo een mandaat om namens zijn of haar collega’s met de werkgever in overleg te gaan over individuele en collectieve arbeidsaangelegenheden.

OCSG

Het OCSG (=onderhandelingscomité scholengemeenschap) is het onderhandelingscomité van alle scholen die deel uitmaken van de scholengemeenschap. In dat OCSG zetelen vertegenwoordigers van de schoolbesturen en vertegenwoordigers van het personeel van de scholen die over een LOC beschikken.
De besluiten die hier via protocollen genomen worden, zijn bindend voor alle scholen die deel uit maken van de scholengemeenschap. Het is daarom belangrijk voor de respectievelijke scholen dat ze over een LOC beschikken om zo mee te kunnen onderhandelen in het OCSG

De vergadering van het OCSG wordt voorgezeten door de coördinerende directeur die geen stemrecht heeft. Het secretariaat wordt waargenomen door een secretaris die onder en door de vertegenwoordigers van het personeel wordt verkozen.

De vertegenwoordigers in het OCSG:

Voorzitter: Fonny Anthonissen
Coördinerend directeur : Barbara De Vleesschauwer
Secretaris: Fabienne Ramakers (Mien)
Permanente technische adviseurs :

  • Werner Vreys : Coördinator personeelsbeleid
  • Liesbet Leemans : COV
School Bestuurder Personeelsvertegenwoordiger
Lagere School Termien Paul Mantels Jonas Baeten
De Bladwijzer Ann Baptist Stijn Blokken
’t Schooltje Karine Driesen Fabienne Ramakers
Broederschool Jos Froyen Anja Biesmans
Driehoeven Roger Steegmans Nicole Jacobs
Mater Deï Ludo Meyers Viviane Eerdekens
Mickey Mouse – De Sleutel Gilbert Beckers Linda Philippaerts
St.-Michiel Winterslag Fonny Anthonissen Karin Michiels
St.-Albertus Zwartberg Christiane Zels Mieke Polo-Riva
Kleuters Termien Paul Mantels Arlette Colson

De volgende scholen van scholengemeenschap De Speling hebben geen LOC en daardoor ook geen afvaardiging in het OCSG:

  • Basisschool Boxbergheide
  • Basisschool Sterrenrijk (Bokrijk)
  • Basisschool St-Jozefsschool Hoevenzavel
  • Basisschool voor buitengewoon onderwijs St.-Martinus
    en wijkschool De Dolfijn
© Copyright - SG De SpelingDoor AenO.be