Aanvangsbegeleiding

Omschrijving

Vanaf schooljaar 2019-2020 werden aan de scholen extra uren aanvangsbegeleiding toegewezen. Dit geeft de mogelijkheid om zowel op school- als op scholengemeenschapsniveau jonge leerkrachten beter te begeleiden en te ondersteunen bij hun instap in de onderwijspraktijk. Jonge leerkrachten tekenen bij indiensttreding een afsprakennota die aangeeft dat er aanvangsbegeleiding aangeboden wordt en waarin ook omschreven staat wat de verwachtingen naar hun toe zijn.

Aanvangsbegeleidingsteam

Op scholengemeenschapsniveau zijn er vier mentoren aangesteld, één voor kleuter, lager, lichamelijke opvoeding en bijzonder onderwijs. Zij volgen de leerkrachten op, ondersteunen en begeleiden. Zij organiseren ook collegiale consultaties, intervisiemomenten en bieden hulp op de klasvloer. Elke school heeft één of twee interne aanvangsbegeleiders die de leerkracht helpen bij schoolgerelateerde  vragen.

Mentor Kleuteronderwijs: Sofie Robyns

Mentor Lager onderwijs: Piet Vanmarsenille

Mentor Lichamelijke opvoeding: beweging

Mentor Bijzonder onderwijs: Wendy Papendorf

mentor.sofie@sgdespeling.be

mentor@sgdespeling.be

beweging@sgdespeling.be

papendorf.wendy@sima-genk.be

Werking

De interne mentor doet de wegwijsbegeleiding van jonge leerkrachten in de school, daarna neemt de aanvangsbegeleider  contact op en wordt er een afspraak gemaakt. Jonge leerkrachten kunnen ook zelf contact opnemen voor een afspraak.

Al deze gesprekken gebeuren in wederzijds vertrouwen.

Overzicht traject aanvangsbegeleiding (beleidsplan) (PDF via deze link)

© Copyright - SG De SpelingDoor AenO.be