Onze missie

Je kind start zijn of haar carrière op één van onze scholen als speelse kleuter om uit te groeien tot zelfbewuste tiener.

We houden daarbij rekening met ieders mogelijkheden, maken gebruik van uitdagende werkvormen en laten ons graag inspireren door nieuwe inzichten. We creëren een veilige omgeving waar zowel uw kind(eren), de klasjuf en/of meester, het beleidsteam van de school (zorgcoördinator, coach en directeur) en jijzelf, als mama of papa, samen op weg gaan om deze cruciale fase in het leven degelijk te begeleiden. We werken immers als partners samen aan de toekomst van uw zoon en/of dochter.

Concreet:

  • Samen werken aan het ontwikkelingsproces van ieder kind;
  • Samen tijd nemen en gunnen om ieders specifieke traject kansen te geven;
  • Samen zoeken naar ieders talenten;
  • Samen oog hebben voor ieders eigenheid;
  • Samen leren luisteren naar elkaar en hiermee begripvol omgaan, want binnen onze katholieke “dialoogscholen” is de inbreng en de uniciteit van ieder kind belangrijk;
  • Samen een betekenisvolle leeromgeving creëren, waar elk kind geprikkeld wordt nieuwe onderwerpen en/of inzichten eigen te maken;
  • Samen werken aan verbondenheid tussen klasgenootjes, leeftijdsgenoten en kinderen van   andere leerjaren;
  • Samen jullie kinderen inspireren door gepassioneerd met hen bezig te zijn.
  • Oftewel…

“SAMEN met jullie kinderen naar een mooie TOEKOMST”

Zo verlaten zij onze veilige basisschool klaar om, met een gezonde dosis zelfvertrouwen, de wereld van morgen te ontdekken.

© Copyright - SG De SpelingDoor AenO.be