Psychosociaal welzijn op het werk:
vertrouwenspersoon SG

Wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

 • Ondersteuning, een luisterend oor en advies tijdens een vertrouwelijk gesprek. (beroepsgeheim)
 • Een gids die samen met jou bekijkt welke paden bewandeld kunnen worden. Jij blijft eindverantwoordelijke en beslist welk pad je kiest!
 • Op jou vraag kan er een traject uitgestippeld worden.
  (meerdere ondersteunende gesprekken, een tussenkomst of in een bemiddelende rol)

Wat doet een vertrouwenspersoon niet?

 • Langdurige begeleiding is voor een therapeut.
 • Crisisopvang (Je kan binnen de 10 kalenderdagen bij een vertrouwenspersoon terecht)
 • Het verdedigen van de arbeidsvoorwaarden is de taak van de vakbond.

Hoe kan je de vertrouwenspersoon bereiken?

Graag een email sturen naar: vertrouwenspersoon.anneleen@sgdespeling.be of vertrouwenspersoon.piet@sgdespeling.be

Klik hier voor de flowchart

Wacht niet te lang om hulp te vragen!!
Als de emmer overloopt is het al te laat!

Preventiedocument:
Register van feiten door derden

Voor (anonieme) meldingen rond:

 • AGRESSIE
 • GEWELD
 • SEKSUEEL ONGEWENST GEDRAG
 • PESTERIJEN

… op het werk

Dit document is een leidraad voor de preventie-adviseur om een passend preventiebeleid opstellen.  De verwerking van het register van feiten gebeurt op basis van statistische gegevens. Indien u graag onmiddellijk acties wenst kan u best de vertrouwenspersoon contacteren.

Register van feiten invullen
© Copyright - SG De SpelingDoor AenO.be