Informatieveiligheid & Privacy

Ook scholen vallen onder de nieuwe Europese privacy wetgeving.
Het betreft hier de algemene Verordening Gegevensbescherming( AVG), of beter gekend onder de Engelse benaming ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR).
Deze wetgeving gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

Alle scholen van onze Scholengemeenschap zijn aan deze wetgeving onderworpen. Informatieveiligheid is voor ons een prioriteit zodat we ieders privacy kunnen waarborgen. De beleidstekst die aan de grondslag ligt om de informatieveiligheid en privacy (IVP) binnen ieder van onze scholen te garanderen vind je hier.

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen, laat het ons dan weten.

Cel Informatieveiligheid (C.I.V.)
SG De Speling
Mosselerlaan 110
3600 Genk
089/35.20.44

Meldpunt Privacy
civ@sgdespeling.be

Wie is aanspreekpunt informatieveiligheid (AIV)?
DPO en de gegevensverwerkingsverantwoordelijke

Bijkomende informatie over privacy op school

Gegevensbeschermingsautoriteit:
De gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens correct worden nageleefd.

© Copyright - SG De SpelingDoor AenO.be