15 scholen, één ambitie: Uw kind, onze zorg!

Basisschool Driehoeven

Driehoevenstraat 82
Tel: 089/38 14 98
http://www.driehoeven.be   www  
info@driehoeven.be

Basisschool Boxbergheide

Boxbergstraat 1
Tel: 089/35 13 35
http://www.bsboxbergheide.be   www  
info@bsboxbergheide.be

Basisschool Sterrenrijk

Kuurstraat 6
Tel: 011/22 93 75
http://www.basisschool-bokrijk.be   www  
info@sterrenrijk.be

Basisschool Mater Dei

Grote straat 25
Tel: 089/36 35 33
http://www.materdei-genk.be   www  
info@materdei-genk.be

Basisschool De Bret

Annunciadenstraat 13
Tel: 089/30 74 01
http://debret.be   www  
info@debret.be

Basisschool Oud-Waterschei ’t Schoolke

Oude Driesstraat 8
Tel: 089/38 12 87
http://www.bsow.be   www  
info@bsow.be

Basisschool Broederschool

Schabartstraat 10
Tel: 089 /35 24 81
http://www.broederschool-genk.be   www  
info@broederschool-genk.be

Sint-Jozefsschool Hoevenzavel

Halmstraat 5-7
Tel: 089 /38 36 44 – 089 /38 36 45
http://www.sintjozefhoevenzavel.be   www  
secretariaat@sintjozefhoevenzavel.be

 

Basisschool Mickey Mouse - De Sleutel

Brandweg 1
Tel: 089/61 23 74
http://www.mickeymouse-desleutel.be   www  
info@mickeymouse-desleutel.be

Basisschool de Bladwijzer

Binnenlaan 1
Tel: 089/38 26 44
http://www.debladwijzer.com   www  
info@debladwijzer.com

Basisschool Sint-Albertus

Kerkplein 3
Tel: 089/38 11 17
http://www.sintalbertus-zwartberg.be   www  
info@albertus.atron.be

Basisschool Sint-Michiel

Margarethalaan 70 bus 1
Tel: 089/35 30 57
http://www.sintmichielsschool.be   www  
sintmichiel@skynet.be

Kleuterschool Termien

Plattewijerstraat 4
Tel: 089 /36 78 13
http://www.deschom.be   www  
directie@deschom.com

Lagere school Termien

De Schom 8
Tel: 089/36 78 13
http://www.deschom.be   www  
directie@deschom.be

Basisschool voor buitengewoon onderwijs
Sint-Martinus (Basisaanbod, T2, T3, T9)

Emiel Vandorenlaan 145
Tel: 089/36 31 04
http://www.sima-genk.be   www  
info@sima-genk.be

Wijkschool Sint-Martinus
De Dolfijn (T3, T9)

Bethaniëstraat 89
tel: 089/ 30 71 92
http://www.dedolfijn.be   www  
info@dedolfijn.be